ערב אל-ח'ניזיר 'Arab al-Khuneizir عرب الخنيزير

 

נ"צ :                              1997.2037

נפה (1945) :                  ביסאן

מחוז (1945) :                הגליל

שטח (1945):                 3,107 דונם

מס' תושבים (1948) :      280 

תאריך נפילה :                מאי 1948

תאריך נטישה/גירוש :      20.5.1948 (ב)

ישובים על אדמות הכפר:  (חלק מ:) טירת צבי