ערב אל-מדאחל  Arab al-Madahilعرب المداحل

 

נ"צ :                              2107.2901

נפה (1945) :                  צפת

מחוז (1945) :                הגליל

שטח (1945):                 אין נתונים

מס' תושבים (1948) :      220

תאריך נפילה :                מאי 1948

תאריך נטישה/גירוש :      30.4.1948 (ב)

ישובים על אדמות הכפר:  (אין)