ערב א-צפא 'Arab as-Safa عرب الصفا

 

נ"צ :                              2005.2045

נפה (1945) :                  ביסאן

מחוז (1945) :                הגליל

שטח (1945):                 12,518 דונם

מס' תושבים (1948) :      710 

תאריך נפילה :                מאי 1948

תאריך נטישה/גירוש :      20.5.1948 (ב)

ישובים על אדמות הכפר:  (אין)