ערב א-סמכיה 'Arab as-Samakiya  عرب السمكية

 

נ"צ :                              2044.2542

נפה (1945) :                  טבריה

מחוז (1945) :                הגליל

שטח (1945):                 10,526 דונם

מס' תושבים (1948) :      420 

תאריך נפילה :                4.5.1948

תאריך נטישה/גירוש :      4.5.1948 (ג)

ישובים על אדמות הכפר:  אמנון