ערב א-זראעה 'Arab az-Zarra'a عرب الزرّاعة

 

נ"צ :                              2004.2025

נפה (1945) :                  ביסאן

מחוז (1945) :                הגליל

שטח (1945):                 אין נתונים

מס' תושבים (1948) :      אין נתונים 

תאריך נפילה :                מאי 1948

תאריך נטישה/גירוש :      20.5.1948 (ב)

ישובים על אדמות הכפר:  טירת צבי