א-סאמריה As-Samiriyya السامريّة

 

נ"צ :                              1960.2048

נפה (1945) :                  ביסאן

מחוז (1945) :                הגליל

שטח (1945):                 3,873 דונם

מס' תושבים (1948) :      270 

תאריך נפילה :                סוף מאי 1948

תאריך נטישה/גירוש :      27.5.1948 (ה)

ישובים על אדמות הכפר:  שדי תרומות, בכורה