א-סנבריה  As-Sanbariyya  السنبريّة

 

נ"צ :                              2080.2933

נפה (1945) :                  צפת

מחוז (1945) :                הגליל

שטח (1945):                 2,532 דונם

מס' תושבים (1948) :      140

תאריך נפילה :                מאי 1948

תאריך נטישה/גירוש :      מאי 1948 (-)

ישובים על אדמות הכפר:  מעיין ברוך (1947)