א-שוכה א-תחתא Ash-Shawka at-Tahta الشوكة التحتا

 

נ"צ :                              2096.2937

נפה (1945) :                  צפת

מחוז (1945) :                הגליל

שטח (1945):                 2,132 דונם

מס' תושבים (1948) :      220

תאריך נפילה :                מאי 1948

תאריך נטישה/גירוש :      14.5.1948 (ב)

ישובים על אדמות הכפר:  (אין)