ע'באטיה Ghabbatiyya  غبّاطيّة

 

נ"צ :                              1855.2688

נפה (1945) :                  צפת

מחוז (1945) :                הגליל

שטח (1945):                 2,993 דונם

מס' תושבים (1948) :      70

תאריך נפילה :                30.10.1948

תאריך נטישה/גירוש :      30.10.1948 (-)

ישובים על אדמות הכפר:  ב"ס שדה הר מירון