ג'בול Jabbul جبّول

 

נ"צ :                              1982.2193

נפה (1945) :                  ביסאן

מחוז (1945) :                הגליל

שטח (1945):                 15,127 דונם

מס' תושבים (1948) :      270 

תאריך נפילה :                מחצית שניה של מאי 1948

תאריך נטישה/גירוש :      18.5.1948 (ב)

ישובים על אדמות הכפר:  (אין)