ג'אחולא Jahula جاحولا

 

נ"צ :                              2036.2810

נפה (1945) :                  צפת

מחוז (1945) :                הגליל

שטח (1945):                 3,869 דונם

מס' תושבים (1948) :       460

תאריך נפילה :                אפריל 1948

תאריך נטישה/גירוש :      אפריל-מאי 1948 (-)

ישובים על אדמות הכפר:  (אין)