כפר סבת Kafr Sabt كفر سبت

 

נ"צ :                              1916.2388

נפה (1945) :                  טבריה

מחוז (1945) :                הגליל

שטח (1945):                 9,850 דונם

מס' תושבים (1948) :      520 

תאריך נפילה :                10.7.1948

תאריך נטישה/גירוש :      22.4.1948 (ב)

ישובים על אדמות הכפר:  בית גן (יבנאל)