לזאזה Lazzaza لزّازة

 

נ"צ :                              2075.2903

נפה (1945) :                  צפת

מחוז (1945) :                הגליל

שטח (1945):                 1,586 דונם

מס' תושבים (1948) :      250

תאריך נפילה :                מאי 1948

תאריך נטישה/גירוש :      21.5.1948 (ל)

ישובים על אדמות הכפר:  בית הלל (1940)