קבאעה Qabba'a  قبّاعة

 

נ"צ :                              2006.2671

נפה (1945) :                  צפת

מחוז (1945) :                הגליל

שטח (1945):                 13,817 דונם

מס' תושבים (1948) :      500

תאריך נפילה :                26.5.1948

תאריך נטישה/גירוש :      26.5.1948 (ה)

ישובים על אדמות הכפר:  (אין)