סעסע Sa'sa'  سعسع

 

נ"צ :                              1872.2704

נפה (1945) :                  צפת

מחוז (1945) :                הגליל

שטח (1945):                 14,796 דונם

מס' תושבים (1948) :      1,230

תאריך נפילה :                30.10.1948

תאריך נטישה/גירוש :      30.10.1948 (ה/ג,ט)

ישובים על אדמות הכפר:  קיבוץ סאסא