תליל Tuleil تليل

 

נ"צ :                              2082.2730

נפה (1945) :                  צפת

מחוז (1945) :                הגליל

שטח (1945):                 5,324 דונם (משותף עם אל-חוסיניה)

מס' תושבים (1948) :      370  (יחד עם אל-חוסיניה)

תאריך נפילה :                אפריל-מאי 1948

תאריך נטישה/גירוש :      סוף אפריל 1948 (-)

ישובים על אדמות הכפר:  חולתה (1936)